EHBO bij Kinderen

EHBO bij Volwassenen

gratis proefles EHBO blauw

Online leren en oefenen in de praktijk

EHBO bij u in de buurt

Nationale EHBO Pas

Leren als het jouw uitkomt

Check je vergoeding

iedereenEHBO.nl: omdat iedereen eigenlijk een EHBO cursus zou moeten volgen!

Het leren van EHBO is nog nooit zo makkelijk geweest. U leert nu thuis via internet alles van EHBO en u oefent op meer dan 200 plaatsen in Nederland samen met een erkende EHBO-instructeur. U volgt de cursus gewoon in uw eigen tempo, met filmpjes, oefeningen en een eindtoets. Tijdens de e-learning komen de meest voorkomende ongelukken in en om het huis aan bod. Andere belangrijke onderwerpen die onder meer in de online cursus aan bod komen zijn vitale functies, ernstige bloedingen, dreigend hartinfarct, reanimatie van een zuigeling, een kind en een volwassene. Ook het gebruik van een AED wordt in de cursus behandeld. Vanwege het hoge aantal fietsongelukken in Nederland, waarbij vaak hoofdletsel wordt opgelopen, toont de opleiding ook hoofdletsel en hersenletsel. Ook wordt aandacht besteed aan beroertes. Kleinere ongelukjes met letsel zoals kneuzing, verstuiking en ontwrichting, botbreuken, wonden, splinter verwijderen, steekwond in buik of borst, tandletsel of zoiets simpels als een bloedneus of vuiltje in het oog komen voor bij de opleiding voor Kinder-EHBO of Volwassenen-EHBO. In de keuken kunnen brandwonden voorkomen. Chemische verbranding gebeurt bijvoorbeeld bij het klussen in het huis waar chemicaliën kunnen worden gebruikt. Zo kunnen in de garage ook grote snijwonden voorkomen, soms zelfs met ernstige amputaties. Met het klussen kan ook een elektriciteitsongeval voorkomen. Een vinger tussen de deur, kleine beknelling, wil nog wel eens thuis gebeuren. Wist u dat 40% van de mensen verkeerd handelt bij vergiftiging? Ook bij verslikken en stikken weet men niet altijd wat te doen. Kinderen hebben soms een klein voorwerp in hun neus of in hun oor. Of ze slikken een vreemd voorwerp door.

Leren via internet en oefenen in de praktijk: een geslaagde combinatie!

Niet alleen wat te doen bij grote en kleine ongevallen, maar ook hoe u bijtwonden en krabwonden behandelt kunt u leren bij iedereenEHBO.nl. Alledaagse gebeurtenissen, bijvoorbeeld een wespensteek of een tekenbeet met of zonder allergische reactie, kan iedereen overkomen. Stel dat iemand gaat flauwvallen of dat iemand een grote epileptische aanval krijgt. Weet u wat u dan moet doen? Tenslotte zijn de onderwerpen astma, oververhitting, hittekramp, hitteberoerte, onderkoeling, bevriezing, verdrinking, oogletsel, lasogen en roestige spijker. Aan het eind wordt ook de inhoud verbanddoos behandeld. Tijdens een praktijksessie oefent u ook daadwerkelijke alle theorie onder begeleiding van een erkende instructeur. Levensreddende handelingen zijn onder meer iemand in de stabiele zijligging te draaien, handelend op te treden bij verslikken of stikken (Sandwich methode en Heimlich methode), de techniek van reanimatie, obstructie van de ademweg, een (steriel) dekverband aanleggen met een (wond) snelverband, een mitella en een brede das aanleggen en onder meer ook, handelend optreden bij een ernstige bloeding en een dreigende shock. De EHBO-cursussen voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis en aan de eindtermen van de Nederlandse Reanimatie Raad.